HUNKELER HB 1000 KNJIGOVEŠKA PREŠA ZA SAVIJENE ARKE